Du học Singapore: Có cần phải Thị thực nhập cảnh và sinh viên?

thi thuc singapore 300x200 Du học Singapore: Có cần phải Thị thực nhập cảnh và sinh viên?Hỏi : Tôi có cần phải có Thị thực nhập cảnh và Thị thực sinh viên để đi học ở Singapore không?

Trả lời : Bất kỳ sinh viên quốc tế nào mong muốn học toàn thời gian tại Singapore đều phải nộp đơn xin Thị thực sinh viên và thị thực nhập cảnh (nếu yêu cầu) từ Cục Di trú Singapore (ICA). Đối với những người nộp đơn thuộc diện phải có thị thực nhập cảnh Singapore, phải bảo đảm rằng đơn xin Thị thực sinh viên của bạn phải nộp cho Cục Di trú Singapore ít nhất 2 tháng trước ngày khai giảng khóa học.

Điều kiện cơ bản:

  1. Trước tiên, sinh viên phải được một trường học Singapore nhận vào học khóa học toàn thời gian đã được chấp thuận.
  2. Người bảo trợ địa phương được yêu cầu nộp đơn xin Thị thực sinh viên cho sinh viên. Người bảo trợ địa phương phải là công dân Singapore/Thường trú nhân tại Singapore trên 21 tuổi hoặc là trường học nơi sinh viên dự định theo học. (Ngoại lệ: Sinh viên nộp đơn tại các trường cao đẳng hoặc trường đại học - 5 trường cao đẳng địa phương, Trường Đại học Tổng hợp NUS, Trường Đại học Công nghệ Nanyang NTU, Trường Đại học Quản trị Singapore SMU, Trường đao tạo MBA INSEAD & Trường đại học Chicago không cần phải có người bảo trợ).
  3. Đơn xin Thị thực Sinh viên phải được nộp ít nhất 2 tháng trước khi khóa học bắt đầu và không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày khai giảng khóa học.
  4. Thời gian xét duyệt bình thường khoảng 4 tuần, mặc dù có một số trường hợp cần thời gian xét duyệt lâu hơn.

Ghi chú: Đối với công dân Trung Quốc muốn theo học các khóa học về ngoại ngữ, thương mại, dạy nghề hoặc mỹ thuật tại các trường tư thục ở Singapore (ngoại trừ trường hợp các sinh viên đang theo học để lấy bằng đại học hoặc sau đại học và các sinh viên đang học tại các trường đạt được Chứng nhận chất lượng dành cho các Tổ chức giao dục tư nhân), người nộp đơn bắt buộc phải nộp đơn xin Thị thực sinh viên tại Đại sứ quán Singapore tại Bắc Kinh.

Với việc giới thiệu Chứng nhận CaseTrust trong giáo dục theo Mô hinh Giáo dục Hoàn hảo, tất cả các Tổ chức giáo dục tư nhân đều cần phải áp dụng Chứng nhận CaseTrust có Chính sách bảo vệ sinh viên để được nhận du học sinh đến học. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2004.

Nguồn: SingaporeEdu

Từ khóa:   · · ·