Singapore doanh nghiệp Thuế

5179415452 8c79d723c9 m1 Singapore doanh nghiệp Thuế

Singapore là một trung tâm phát triển nhanh chóng cho các doanh nghiệp ở châu Á. Nhiều doanh nhân chọn Singapore vì của pháp luật phức tạp bảo vệ sở hữu trí tuệ trong khi tạo điều kiện thuận lợi cho dự án kinh doanh. Hơn nữa, Singapore được thuận lợi nằm ở trung tâm của nền kinh tế châu Á mở rộng. Do đó, các doanh nghiệp đặt tại Singapore được hưởng lợi từ quan hệ sản xuất với các con hổ kinh tế khác trong khi vẫn duy trì tên của một thẩm quyền có uy tín và đáng tin cậy. Chính sách thuế doanh nghiệp của Singapore tăng cường hơn nữa nó như là một địa điểm lý tưởng để kết hợp với công ty bằng cách thực hiện mức thuế suất thuế công bằng và cạnh tranh. Đối với tất cả những lý do này, Singapore đã đi đầu trong thập kỷ qua là một quốc gia kinh doanh trên toàn cầu được công nhận

Bằng cách nhìn vào chính sách thuế doanh nghiệp của Singapore là có thể hiểu một trong nhiều yếu tố góp phần Singapore. phổ biến với các doanh nhân

thuế doanh nghiệp ở Singapore

Tại Singapore, các công ty nước ngoài và địa phương phải trả thuế như nhau. Điều này nghe có vẻ không thuận lợi ở cái nhìn đầu tiên nhưng trong thực tế, Singapore ủng hộ các doanh nghiệp riêng của mình như các công ty nước ngoài, do đó nền văn hóa kinh doanh tồn tại trong phạm vi Singapore

Trong các công ty Singapore được đánh thuế trên tất cả các thu nhập phát sinh tại Singapore hoặc nộp vào Singapore. Điều này có nghĩa là một công ty được thành lập tại Singapore nhưng không nhất của kinh doanh của mình với các nước châu Á khác và nhận được thu nhập của mình ở nước ngoài, pháp lý không thuộc đối tượng chịu thuế tại Singapore. Giao dịch kinh doanh thường là phức tạp hơn và vì lý do đó, nó được khuyến khích để tìm kiếm sự hỗ trợ từ một công ty dịch vụ chuyên nghiệp mà là kinh nghiệm trong chính sách thuế Singapore, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật

mức thuế suất chung của công ty. áp dụng tại Singapore như sau. – Cần lưu ý, tuy nhiên, rằng các lợi ích về thuế đáng kể tồn tại cho các doanh nhân và khởi động sẽ được giải thích sau trong bài viết

Trong năm 2010 tỷ lệ thuế doanh nghiệp của Singapore đã giảm từ 18% đến 17%. Thuế phải trả ở dạng khối, phụ thuộc vào số tiền thu nhập nhận được. S đầu tiên $ 10.000 thu nhập bị đánh thuế tại một tỷ lệ nhỏ 4,5%. S sau $ 290.000 lợi nhuận phải trả 8,5% và sau đó, tất cả thu nhập phải trả ở mức 17%. Vì vậy, một công ty nhỏ mà làm cho S $ 8.000 trong năm 2010 sẽ bị đánh thuế một S chỉ $ 360. Một công ty vừa làm cho S $ 250.000 trong năm 2010 sẽ bị đánh thuế tổng cộng S $ 20.850, một tỷ lệ hiệu quả 8,34%. Một công ty lớn hơn $ 1 triệu trong năm 2010 sẽ bị đánh thuế tổng cộng 144.100 đô la, một tỷ lệ hiệu quả 14,41%

. Trong những năm qua Singapore cũng đã đạt được rất nhiều sự tôn trọng từ những doanh nhân đặc biệt, như chính sách thuế doanh nghiệp của nó có thể chứa các vấn đề chung và nhu cầu của các công ty mới thành lập nhất. Chính phủ Singapore đã thực hiện miễn giảm thuế cho các công ty mới, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp từ đầu. Công ty mới thành lập phải đối mặt với chi phí, bao gồm cả chi phí đăng ký đơn giản, chi phí tuyển dụng và xây dựng một công ty, và các chi phí đạt được một sự hiện diện trên thị trường. Hầu hết các nước cung cấp nguồn lực tối thiểu để giúp các công ty này bắt đầu, và vì lý do đó Singapore là một ngoại lệ rất hoan nghênh.

Tại Singapore, Singapore mới thành lập công ty, hoặc công ty nước ngoài thành lập tại Singapore, được miễn thuế S đầu tiên $ 100.000 lợi nhuận hàng năm trong ba năm đầu tiên của kinh doanh. Việc miễn trừ này chỉ áp dụng cho các công ty là (i) thuế cư dân ở Singapore (ii) có 20 cổ đông hoặc ít hơn (iii) ít nhất 10% của cổ đông là cá nhân. Đối với các công ty không thực hiện theo tiêu chí này, mặc dù được miễn thuế đầy đủ là không có sẵn cho S 1 $ 100.000 lợi nhuận, được miễn một phần vẫn còn được áp dụng. Các công ty không thực hiện theo quy định với việc miễn thuế đầy đủ, cũng được hưởng lợi từ miễn thuế một phần trên S tới 200.000 USD lợi nhuận. Miễn thuế một phần liên quan đến miễn thuế 50% tối đa S $ 300.000 lợi nhuận – S $ 200.000 cho những người được hưởng lợi từ miễn đầy đủ là tốt. Điều này làm việc ra một mức thuế suất khoảng 8,5% S đầu tiên $ 300.000 lợi nhuận, một tỷ lệ rất thấp đối với một nước thành viên OECD

.

Singapore cung cấp một môi trường thuế rất thuận lợi để thiết lập công ty mà không gây phương hại đến môi trường xã hội và kinh tế của chính phủ Singapore cung cấp cho người dân. Với các mức thuế suất thấp làm việc hiệu quả trong một quốc gia duy trì uy tín, hiệu quả và chất lượng cao của cuộc sống, nhiều người có thể bắt đầu đặt câu hỏi về sự cần thiết cho mức thuế suất cao như vậy ở các quốc gia khác. Cuối cùng, lợi ích thuế, trong số nhiều khía cạnh khác của Singapore ấn tượng, cung cấp một điểm bán hàng chính cho các doanh nghiệp. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Singapore đã trở thành một trung tâm kinh doanh quan trọng ở châu Á và trên toàn cầu.