Chuyên trang Du học Singapore của Công ty tư vấn du học AMEC

Những thách thức thực tế

nhung thach thuc thuc te Những thách thức thực tếKhi nói đến việc theo đuổi học tập, không gì vượt qua tính hiệu quả của việc kết hợp học tập trong lớp với đào tạo trên công việc thực tế. Lợi ích của đào tạo qua công việc hay thực tập là gấp 3 lần. Thực tập mở ra nhiều cơ hội việc làm tiềm năng, tạo cho sinh viên cơ hội áp dụng những kiến thức đã học được từ trường lớp và cho sinh viên cảm giác làm việc trong điều kiện thực tế là như thế nào.

Biết được nhiều lợi ích và tầm quan trọng của việc thực tập, TMIS Business School (Phân hiệu của Viện quản trị du lịch Singapore – TMIS) kết hợp với Đại học Southern Cross, Úc, cung cấp chương trình Cử Nhân Kinh Doanh Quản Trị Du Lịch. Điều làm cho chương trình này độc đáo là sinh viên được chọn tham gia thực tập hoặc không thực tập – Thực tập kéo dài trong khoảng thời gian không quá 6 tháng với một trong những công ty tham gia. Cả TMIS Business School và Đại học Southern Cross đều tin rằng chương trình đại học kết hợp khóa thực tập sẽ chuẩn bị một cách hiệu quả cho sinh viên với những thách thức phía trước.

Chương trình đại học toàn thời gian, 24 học phần bao gồm nhiều đơn vị học phần như Giao tiếp công sở, Lý thuyết và thực tiễn du lịch, Nhập môn marketing trong du lịch và dịch vụ khách hàng. Sinh viên đã hoàn tất khóa Cao đẳng du lịch WSQ với 1 năm thực tập sẽ được miễn 8 học phần, và sinh viên hoàn tất khóa Cao đẳng du lịch và lữ hành cũng sẽ được miễn 8 học phần nhưng sẽ phải tham gia chương trình thực tập.

Nguồn tin: Thanh Niên

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Trích phần đã chọn

Những thách thức thực tế

nhung thach thuc thuc te Những thách thức thực tếKhi nói đến việc theo đuổi học tập, không gì vượt qua tính hiệu quả của việc kết hợp học tập trong lớp với đào tạo trên công việc thực tế. Lợi ích của đào tạo qua công việc hay thực tập là gấp 3 lần. Thực tập mở ra nhiều cơ hội việc làm tiềm năng, tạo cho sinh viên cơ hội áp dụng những kiến thức đã học được từ trường lớp và cho sinh viên cảm giác làm việc trong điều kiện thực tế là như thế nào.

Biết được nhiều lợi ích và tầm quan trọng của việc thực tập, TMIS Business School (Phân hiệu của Viện quản trị du lịch Singapore – TMIS) kết hợp với Đại học Southern Cross, Úc, cung cấp chương trình Cử Nhân Kinh Doanh Quản Trị Du Lịch. Điều làm cho chương trình này độc đáo là sinh viên được chọn tham gia thực tập hoặc không thực tập – Thực tập kéo dài trong khoảng thời gian không quá 6 tháng với một trong những công ty tham gia. Cả TMIS Business School và Đại học Southern Cross đều tin rằng chương trình đại học kết hợp khóa thực tập sẽ chuẩn bị một cách hiệu quả cho sinh viên với những thách thức phía trước.

Chương trình đại học toàn thời gian, 24 học phần bao gồm nhiều đơn vị học phần như Giao tiếp công sở, Lý thuyết và thực tiễn du lịch, Nhập môn marketing trong du lịch và dịch vụ khách hàng. Sinh viên đã hoàn tất khóa Cao đẳng du lịch WSQ với 1 năm thực tập sẽ được miễn 8 học phần, và sinh viên hoàn tất khóa Cao đẳng du lịch và lữ hành cũng sẽ được miễn 8 học phần nhưng sẽ phải tham gia chương trình thực tập.

Nguồn tin: Thanh Niên

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Trích phần đã chọn