Du học Singapore : Học phí tại các trường công Singapore?

chi phi du hoc singapore 300x199 Du học Singapore : Học phí tại các trường công Singapore?Du học Singapore – Tiền học phí dao động khác nhau tùy theo loại khóa học và loại trường bạn chọn (trường công hay trường tư). Để có thông tin về mức học phí tại các trường tư, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường đó. Còn với các trường công ở Singapore, mức học phí điển hình là:

trans Du học Singapore : Học phí tại các trường công Singapore?

Trình độ/ Khóa học
 

Trường/ Học phí
 
trans Du học Singapore : Học phí tại các trường công Singapore?
Tiểu học 80 đô la Singapore/ tháng (Trường công và trường Chính phủ tài trợ) (không bao gồm các khoản phí lặt vặt)
Trung học cơ sở 130 đô la Singapore/ tháng (Trường công và trường Chính phủ tài trợ ) (không bao gồm các khoản phí lặt vặt)
Trung học Phổ thông 240 đô la Singapore/ tháng (Trường công và trường Chính phủ tài trợ ) (không bao gồm các khoản phí lặt vặt)
Trường Cao đẳng 2.150 đô la Singapore cho mỗi năm học (không bao gồm các chi phí khác như lệ phí thi, phí lặt vặt, chi phí thể thao, phí hội sinh viên, v.v)
Đại học Từ 6.220 đô la Singapore cho mỗi năm học đối với những khóa học không thực hành ở phòng thí nghiệm cho đến 17.820 đô la mỗi năm cho các khóa học về y/nha khoa (không bao gồm các chi phí khác như lệ phí thi, phí lặt vặt, chi phí thể thao, phí hội sinh viên)

Chương trình Hỗ trợ học phí của Bộ Giáo Dục

Chương trình Hỗ trợ học phi của Bộ Giáo Dục áp dụng cho các sinh viên tại các trường đại học và sinh viên tại các trường cao đẳng.

Chi phí cho Giáo dục đại học được Bộ Giao dục Singapore (MOE) trợ cấp rất cao. Số tiền trợ cấp này được cấp dưới hình thức Hỗ trợ học phí (TG). Hỗ trợ học phí là sự khác biệt giữa tổng số tiền học phí (chi phí đào tạo tại trường đại học) và số tiền học phí mà sinh viên phải trả (chẳng hạn như thanh toán trực tiếp). Chương trình Hỗ trợ học phí được áp dụng đối với tất cả các sinh viên đại học được nhận. Những sinh viên chấp nhận Chương trình Hỗ trợ học phí chỉ cần trả phần học phí ngoài khoản tiền hỗ trợ của TG. Chương trình Hỗ trợ học phí (TG) rất đáng kể và tính ra sẽ hỗ trợ được khoảng 65% – 80% trên tổng số tiền học phí. Ví dụ, khóa học lấy bằng Cử nhân Kinh doanh tại trường Đại học quốc gia Singapore NUS không áp dụng chương trình Hỗ trợ học phi, số tiền học phí phải đóng là 19.350 đô la Singapore/năm, áp dụng chương trình Hỗ trợ học phí là 6.220 đô la Singapore/năm).

Nguồn: SingaporeEdu

Từ khóa:   · ·