Du học Singapore: Điều kiện nhập học như thế nào?

dieu kien nhap hoc singapore Du học Singapore: Điều kiện nhập học như thế nào?Du học Singapore – Điều kiện nhập học tại các trường ở Singapore khác nhau ở từng trường. Vì tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy phổ biến, đa số các trường sẽ yêu cầu học sinh phải đạt được một trình độ Anh ngữ tối thiểu. Thông thường, những bằng cấp chứng minh khả năng Anh ngữ ở các dạng như sau:

Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học (GCSE)
Bằng TOEFL
Bằng IELTS

Ngoài Anh ngữ, các trường học và các khoá học khác nhau sẽ có những yêu cầu tối thiểu khác nhau. Thông thường, đối với các trường công, trường Chính phủ tài trợ và trường độc lập, thủ tục nhập học được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn vào trường học mà bạn đang lựa chọn
Cha mẹ/Người giám hộ trực tiếp nộp mẫu đơn đăng ký học được điền hoàn tất cùng với tất cả các tài liệu bản chính cần thiết cho trường học được lựa chọn.

Bước 2a: Nhà trường tổ chức kỳ thi xếp lớp và gởi Thư chấp nhận học đến bạn (Letter of Acceptance)
Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi xếp lớp cho người nộp đơn xin học nếu như trường còn chỗ.

Nếu sinh viên vượt qua kỳ thi xếp lớp và trường chấp nhận anh ta/cô ta vào học, nhà trường sẽ gởi một Thư chấp nhận học. Thư chấp nhận học là thư chấp nhận về mặt nguyên tắc đồng ý nhận sinh viên vào học tại trường. Sinh viên có thể mang Thư chấp nhận học đến Cục Di trú để nộp đơn xin Thị thực Sinh viên (xem Bước 3).

Việc nhập học tuỳ thuộc vào việc sinh viên có được nhận Thị thực sinh viên do Cục Di trú (ICA) cấp và quay trở lại trường nộp lại thị thực này trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày phát hành Thư chấp thuận học.

Sinh viên có Thị thực Phụ thuộc (DP) hoặc nằm trong diện miễn thị thực (IEO) không cần phải nộp đơn xin Thị thực sinh viên ở Cục Di trú. Anh ta/Cô ta có thể được nhận vào trường ngay khi đậu kỳ thi xếp lớp (chuyển sang Bước 5).

Bước 2b: Nhà trường gởi Thư giới thiệu (Letter of Referral) đến Cục Di trú để xin giấy phép nhập cảnh
Những sinh viên có cha mẹ đang làm việc tại Singapore nhưng không thuộc diện Thị thực Phụ thuộc (DP) cần liên hệ với Cục Di trú xem xét trước khi tham dự kỳ thi xếp lớp. Nhà trường sẽ fax Thư giới thiệu (Letter of Referral) đến Cục Di trú.

Cục Di trú sẽ trực tiếp theo dõi trường hợp của sinh viên liên quan đến việc cấp giấy phép nhập cảnh và phát hành thư cho phép nhập cảnh cho sinh viên. Sau đó, sinh viên có thể mang theo thư này đến trường để tham dự kỳ thi xếp lớp. (tham khảo Bước 2a).

Bước 3: Nộp đơn xin Thị thực sinh viên tại Cục Di trú
Thư chấp nhận học (Letter of Acceptance) có giá trị trong 2 tuần kể từ ngày cấp. Ngay khi nhận được Thư chấp nhận học, sinh viên nên đến Cục Di trú ngay lập tức để nộp đơn xin Thị thực sinh viên. Sinh viên phải trình cho Cục Di trú bản chính của Thư chấp nhận học do nhà trường xác nhận.

Bước 4: Mang Thị thực sinh viên trở lại trường trong vòng 2 tuần
Sinh viên phải mang theo Thị thực sinh viên có hiệu lực trở lại trường trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận được Thư mời học (Letter of Acceptance). Sinh viên sẽ không được nhập học nếu như không quay lại trường trong vòng 2 tuần nói trên.

Bước 5: Quyên góp cho Quỹ Giáo dục
Sau khi sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học, Bộ Giáo dục sẽ gửi một lá thư yêu cầu quyên góp cho Quỹ Giáo dục với số tiền la 1.000 đô la Singapore cho mỗi 2 năm.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web http://www.moe.gov.sg/esp/foreign/

Đối với các trường tư, các trường theo hệ thống nước ngoài, các trường quốc tế, trường đại học, trường cao đẳng hoặc viện giáo dục kỹ thuật khác:

  1. Nộp đơn trực tiếp tại trường kèm theo các chứng chỉ văn bằng và các giấy tờ liên quan khác.
  2. Một số trường hay khóa học sẽ yêu cầu bạn phải qua phỏng vấn hoặc tham dự kỳ thi xếp lớp. Một số trường còn đòi hỏi kinh nghiệm làm việc.

Những yêu cầu này thường được đề cập trong các tài liệu quảng cáo khóa học, các tờ bướm hay trên trang web của trường.

Nguồn : Singapore Edu

Từ khóa:   · · ·