Du học Singapore: Cơ hội học bổng 2012

hoc bong sing 300x199 Du học Singapore: Cơ hội học bổng 2012Du học Singapore: Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) thông báo chương trình học bổng Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu) về thạc sĩ quản lý nhà nước (MPM) năm 2012 của Chính phủ Singapore.

Học bổng Chính phủ Singapore 2012Học bổng Chính phủ Singapore 2012

Đây là chương trình học bổng lớn của Chính phủ Singapore dành cho các cán bộ, công chức các nước Châu Á trong đó có Việt Nam.

Chương trình đào tạo trong thời gian một năm và cấp bằng thạc sĩ về Quản lý nhà nước. Tham dự khóa học các ứng viên có cơ hội tiếp xúc với học viên đến từ các nước khác nhau trong khu vực, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý nhà nước và lãnh đạo một cách hiệu quả nhất.

Điều kiện và thủ tục, chương trình, nội dung chi tiết các ứng viên có thể truy cập thông tin tại website: http://www.lkyspp.nus.edu.sg/Master_Public_Management.aspx

Các bạn có thể tham khảo thông tin về học bổng du học Anh, du học Mỹ, du học Úc… tại các website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: hocbongduhocvip

Từ khóa:   ·