Chuyên trang Du học Singapore của Công ty tư vấn du học AMEC

Đại học James Cook

Lý do để bạn chọn Đại học James Cook

jame-cook

Du học Singapore: Đại học James Cook (gọi tắt là JCU) là một trường đại học nghiên cứu về nhiệt đới hàng đầu của Australia được thành lập vào ngày  20/04/1970 tại Townsville.

Tên của trường được lấy từ tên thuyền trưởng James Cook, một nhà …