Các Tunes Noony University – NTU công bố Quy định mới Sau khi đâm Trường hợp

6243022030 af55814ec5 m1 Các Tunes Noony University   NTU công bố Quy định mới Sau khi đâm Trường hợp

Lưu ý: Đây là châm biếm, không có ý định khác hơn là nghịch ngợm và hài hước. Xin vui lòng không được xúc phạm. Tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu xa nhất của tôi rằng thảm kịch này không may đã xảy ra và trái tim tôi thực sự đi ra ngoài để học sinh và prof và gia đình của họ. Điều đó nói rằng, chúng ta không thể trong một tình trạng diệt vong và ảm đạm mãi mãi, đó là lý do tại sao tôi viết bài đăng này. Một lý do khác mà tôi tin rằng mức độ căng thẳng cho học sinh hiện nay là quá cao, vì vậy nhà trường phải làm một cái gì đó về nó.

Noony Reuters-Tunes Đại học, hoặc NTU cho ngắn, đã công bố quy định mới sau khi đâm trường hợp . Từ hiệu lực ngay lập tức, cho bất kỳ học sinh đang tìm kiếm một đối tượng với các giáo sư của họ, họ được yêu cầu tuân thủ các quy tắc sau đây.

1. Viết một bài luận từ năm 2000 về lý do tại sao bạn muốn để đáp ứng các prof, các mục chính xác, bạn sẽ được đưa và chi tiết đầy đủ về cuộc sống cá nhân của bạn, hoàn thành với trích dẫn từ các nguồn đáng tin cậy và bạn sẽ hiển thị toàn vẹn học tập. NTU không và sẽ không tha thứ đạo văn và hành động nghiêm trọng sẽ được thực hiện đối với người phạm tội trong câu hỏi.

2. Với hiệu lực ngay lập tức, một máy dò kim loại sẽ được cài đặt ở lối vào của mọi văn phòng của giáo sư. Các sinh viên trong câu hỏi sẽ được đi kèm bởi hai vạm vỡ, rất nhiều cơ bắp, các sĩ quan an ninh cao 1.85m và các sự kiện mà các máy dò kim loại đặt, hành động ngay lập tức và có khả năng bạo lực sẽ được dự kiến ​​từ các sĩ quan đối với học sinh

Đừng lo lắng, họ sẽ mặc một cái gì đó khi báo cáo để làm việc

PS: Xin vui lòng không đặt một cuộc hẹn với prof chỉ để xem loại của cơ thể mặc dù

3. Tất cả các giáo sư được khuyến khích không quay lưng lại với các sinh viên, đặc biệt là trong một tình huống 1-1. Đây thực sự là thời gian để phát huy vai trò của giáo dục không quay lưng lại với bất kỳ sinh viên, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Không bao giờ quay lưng lại của bạn trên bất cứ ai, mọi người

4. với hiệu lực ngay lập tức, tất cả FYPs được hủy bỏ. Học sinh bị ảnh hưởng sẽ được đưa ra một lớp thông qua cho những nỗ lực của bạn. Nếu bạn có bất cứ lời than phiền về lớp của bạn, bạn phải sắp xếp một cuộc họp với prof của bạn và nó được ưa thích mà bạn mang theo nhà / phòng phím kim loại của bạn khi bước vào văn phòng.

5. Tất cả các giáo sư được đến thêm $ XXXX trả nguy hiểm từ đầu tháng này. Các lượng XXXX phụ thuộc vào bao nhiêu lần bạn nhận được trong tháng cộng với số tiền sử dụng mà bạn đã nhận được của các nhân viên an ninh, thay mặt cho các Univerisity. Các nền kinh tế thế giới có thể đi xuống nhưng tại sao chúng ta nên để cho nó ảnh hưởng đến chúng tôi

Hài hước trả lời khảo sát trên giảng dạy của giảng viên
Video Rating: 4/5